Oferta

Poniżej znajduje się oferta naszej firmy:

Budowa płyty PSM

Płyta PSM składa sie z płyt styropianowych jedno lub dwustronnie laminowanych papą podkładową na welonie z włókien szklanych typu P 64/1200 przy użyciu odpowiedniego kleju poliuretanowego. Papa wystaje poza obrys płyty styropianowej wzdłuż jednego boku na długości i szerokości (zakład 5cm).

Schemat stryropianu laminowanego

Schemat styropianu laminowanego

styropian laminowany frezowany

Schemat stryropianu laminowanego frezowanego

Przeznaczenie i zakres stosowania

Płyty PSK są przeznaczone do wykonywania izolacji termicznej dachów, tarasów i części podziemnej budynków. Płyty powinny być układane od zewnętrznej strony stropodachów na niepalnych podłożach (blacha trapezowa, beton stare pokrycie bitumiczne). Mocowanie płyt PKS do podłoża odbywa się za pomocą specjalnych łączników mechanicznych bądź odpowiednich klejów dopuszczonych przez ITB. Na płytach PSK bezpośrednio można wykonywać pokrycie dachowe z pap zgrzewalnych.

Mocowanie płyt PSK do podłoża

Na odpowiednio przygotowane podłoże należy przymocować płyty PSK zwracając uwagę na to by krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt  styropianowych były dobrze ze sobą dociśnięte.

Mocowanie płyt PSK do podłoża odbywa sie dwoma metodami:

Mechaniczna - za pomocą łączników jest uzależnione od kilku czynników:

  • wysokości budynku
  • powierzchni dachu
  • strefy dachu

Wszystkie te czynniki mają wpływ na siły ssania wiatru. Aby odpowiednio dobrać liczbę dybli, dach należy podzielić na strefy – środkową, krawędziową i narożną. Największe siły ssania wiatru występują w strefie narożnej i tu należy zastosować najwięcej łączników, dalej krawędziowa i środkowa (np. 9; 5; 3 dybli na 1 m2 powierzchni dachu). Należy też zwrócić uwagę na nośności łączników (wartości te podają producenci).

Klejenia - za pomocą klejów lub mas bitumicznych dopuszczonych do tego typu prac.

Ważne jest aby stosowane środki nie zawierały związków organicznych które mogłyby doprowadzić do degradacji styropianu. Przy klejeniu płyt PSK do starego podłoża bitumicznego należy zwrócić uwagę na to by nie stosować dyspersji wodnych. Masy dyspersyjne w takim systemie uniemożliwiają odparowanie wody będącej jej rozpuszczalnikiem.

Masy dyspersyjne z powodzeniem można stosować do klejenia płyt na podłożu betonowym (woda będąca rozpuszczalnikiem wsiąka w beton). Do klejenia płyt styropianowych do blach najwłaściwsze są kleje poliuretanowe wolno lub szybkoschnące.

Zużycie klejów podają producenci należy jednak zwrócić uwagę na siły ssania wiatru (analogia z mocowaniem mechanicznym).

Dodatkowo jeśli jest to możliwe w strefach krawędziowej i brzegowej należy zastosować mocowanie mechaniczne (dotyczy to głównie dachów o dużych powierzchniach i na wysokościach przekraczających 8m).

UWAGA!!

Do przymocowanych wcześniej płyt należy zgrzewać papy termozgrzewalne typu PYE PV (modyfikowane SBS na osnowie poliuretanowej). Przy zgrzewaniu pap należy zachować szczególną ostrożność. Trzeba zwrócić uwagę na to by ogień z palnika nie był nakierowywany bezpośrednio na stryropapę. Grzać należy na rolkę a po roztopieniu bitumu zawartego w papie papę rozwijać zawracając uwagę na to by hydroizolacja wykonana była szczelnie. (NAKIERWOWYWANIE OGNIA BEZPOŚREDNIO NA STYROPAPĘ MOŻE SPOWODOWAC PRZEPALENIE PAPY PODKLADOWEJ A ZARAZEM STRYPOIANU).

NIE WOLNO ZGRZEWAĆ ZAKŁADÓW – pod wpływem grzania wierzchniej warstwy papy typu PYE PV zakłady zwulkanizują się samoczynnie.

Izoklin

Trójkątna listwa styropianowa

Budowa izoklinów

Izoklin wykonany jest ze styropianu samogasnącego PS-E FS15 lub PS-E FS20 ma kształt trójkąta prostokątnego równoramiennego o bokach 100×100 mm , 80×80 mm lub 50×50 mm. Produkowane są jako nielaminowane i laminowane papą asfaltową podkładową PP 100/1200.

Budowa izoklinu

Budowa izoklinu

Przeznaczenie i zakres stosowania

Izoklin znajduje zastosowanie w miejscach połączeń warstw pokrycia dachowego z elementami wystającymi ponad powierzchnię dachu (połączenia z kominami, attykami, nadbudowami, istniejącymi budynkami). Połączenia dachu z tymi elementami są najbardziej narażone na przecieki. Zastosowanie izoklinów likwiduje powstające w narożach pustki narażone na uszkodzenia mechaniczne. Zastosowanie izoklinów umożliwia przechodzenie z pionu do poziomu pod kątem 45o zapewniając przyklejenie pokrycia na całej powierzchni podkładu.